Kas ir SET?

Enterāla (orāla vai rektāla) hidrolītisko enzīmu kombinācijas ievadīšana ar nolūku panākt sistēmisku iedarbi orgranismā, tiek apzīmēta par sistēmisko enzīmterapiju (SET). Pazīstamākie SET medikamenti ir MUCOS kombinētie enzīmu preparāti. Tie ir veidoti tā, ka katrs medikaments satur vismaz vienu no dzīvnieku aizkuņģa dziedzera enzīmiem un vienu no augu valsts enzīmu, kas var būt papildināta ar citiem komponentiem (rutorzīdu).

Proteolītisko enzīmu (proteāžu) substrāts ir konkrētas aminoskābju saites (peptīdu vai obaltumvielu), kas tiks šķeltas noteiktu aminoskābju starpā ūdens klātbūtnē. Viens un tas pats enzīms var šķelt dažādus proteīnus, jo specifiskums attiecas uz konkrētu divu aminoskābju savienojumu jebkurā olbaltumvielu molekulā. Šāda relatīvi nespecifiska enzīmu aktivitāte ir daudzpusīgas un nespecifiskas fizioloģiskas darbības pamatā.

Visu slimību patofizioloģiskie mehānismi ir saistīti ar iekaisumu. SET regulē imūnās atbildes mehānismus, iespaidojot hemostāzi, akūtās fāzes proteīnu līmeni, komplementa kaskādi, citokīnu līmeni, antigēna-antivielas kompleksu elimināciju un šūnu imunitāti. Tādēļ enzīmu ārstnieciskā iedarbība izpaužas tikpat kā visās medicīnas nozoloģijās.